Duyurular
Merkezi yerleştirme puanıyla (Ek Madde-1 kapsamında) Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız;
 
 
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen tarihlerde Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi bankosundan alınacaktır. Kayıt için öğrencilerin şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Şahsen müracaat edemeyecek öğrenciler, noterden vekâletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptırılabilirler.
 
KESİN KAYIT TARİHLERİ
 
Başlangıç Tarihi: 11/09/2017 Saat: 09:00-17:00
 
Bitiş Tarihi: 12/09/2017  Saat: 09:00-17:00
 
 
* Kayıt tarihinde müracaat etmeyen adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Kayıt kabul dilekçesi (Dilekçe Örneği)
2- YGS/LYS sonuç belgesi
3- 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemine ait öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri de kabul edilecektir.)
4- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (1994 yılı ve öncesi doğum tarihli erkek öğrencilerden istenecek olup e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecektir.)
5- Kayıtlı bulunulan üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı ile bu karta bağlı diğer kartlar
6- 6 adet fotoğraf. 
Kayıt için istenilen belgelerin yeni tarihli ve onaylı olması gerekmektedir.
Öğrenciler, kayıttan sonra tüm işlemlerini (gsf.gazi.edu.tr) adresinden takip edebilirler.