3. Kumpini Tasarım Günleri Yapıldı
16 Mayıs 2017 12:38

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen “Kumpini Tasarım Günleri”nin bu yıl 3.’sü yapıldı. 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen seminer ve çalıştaylara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, tipografiden kodlamaya, ürün fotoğrafçılığından reklam yazarlığına kadar birçok konuda bilgilenme ve merak ettikleri noktalarla ilgili, konunun uzmanlarına soru sorma olanağı yakaladılar.

Daha nitelikli görsel tasarımcılar yetiştirebilmek amacıyla düzenlenen “3. Kumpini Tasarım Günleri”nin 24 Nisan’daki ilk etkinliğinde Doç. Özden Pektaş Turgut “Arayüz Tasarımında Etkili Tipografi”, Arş. Gör. Halil İbrahim Özkirişçi ise “Hareketli Grafikler Bağlamında Afiş Tasarım Uygulamaları” konulu birer seminer  verdi.  

Etkinliğin ikinci gününde günün ilk sunumunu Arş. Gör. Dr. Pelin Öztürk Göçmen yaptı. Göçmen, “Görsel Tasarımcılar için Kodlama” konulu seminerde kodlama konusuyla ilgili önemli ayrıntılara değindi. İkinci sunumda ise Arş. Gör. İrem Bilgi “Gerçek Alanlarda Karakter Tasarımı” konulu seminerde videolar eşliğinde karakter tasarımları hakkında örnekler verdi.

Etkinliğin 3. gününde reklam ve fotoğrafçılık konuları üzerinde duruldu. Ürün fotoğrafçısı Fethi Mağara, “Ürün Fotoğrafçılığı” başlıklı sunumunda, ürün fotoğrafçılarının nasıl çalıştığıyla ilgili bilgiler verdi.  Fethi Mağara’nın sunumunun ardından reklam yazarı Okşan Mağara’nın “Reklam Yazarlığı” konulu sunumuna geçildi.

Günün son sunumunu ise Okt. Dilek Evirgen yaptı. Evirgen, “Reklam, Fotoğraf ve Görsel Algı” konulu sunumunda reklam, fotoğraf ve görsel algı arasındaki ilişkiden bahsetti.

3. Kumpini Tasarım Günleri kapsamında düzenlenen bir başka etkinlikte ise  “Profesyonel Yaşam” başlıklı sunumlarıyla Abrakadabra Reklam Ajansı’ndan Özgür Özdemircan ve reklam yazarı Seren Avşar öğrencilerle bir araya geldi.

3. Kumpini Tasarım Günleri’nin 4 Mayıs’taki son etkinliğinde Güney Koreli Ae Hee Kang Hewoon tarafından bir kaligrafi çalıştayı düzenlendi. Ae Hee Kang Hewoon’un eserlerinden oluşan kaligrafi sergisinin de açılışı yapıldı. Etkinlik, Hewoon’un öğrencilerle birlikte yaptığı kaligrafi çalıştayının ardından sona erdi.