Duyurular

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca kullanılmakta olan Personel Özlük İşleri Web Otomasyonu ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) arasında personel izinlerinin merkezce tutulması, takibi ve güncellenmesi vs. gibi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla bir entegrasyon sağlanmıştır.

Bu bağlamda üniversitemizde görev yapmakta olan tüm personelin (akademik-idari), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 102 ile 108. maddeleri arasında tanımlanan her türlü izin (yıllık, babalık, evlilik, mazeret, sağlık, şua, vefat vs) taleplerini 16 Ekim 2017 Pazartesi gününden itibaren Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde yer alan elektronik izin formu aracılığıyla gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Söz konusu izin formunun hazırlanması, imzaya sunulması, onaylanması, onaylanan formların çıktısının alınıp kişilerin personel özlük dosyasına takılmak üzere biriminizin ilgili birimine gönderilmesine ilişkin tüm süreçler için anılan tarihte EBYS koordinatörlüğünce sistem üzerinden bilgelendirme yapılacaktır.