Ders Muafiyet ve İntibak İş Akış Şeması 1

Ders Muafiyet ve İntibak İş Akış Şeması 2

Ders Puantajlarının Hazırlanması Süreç Akış Şeması

Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alım İşlemleri Süreç Akış Şeması

Döner Sermaye Faturalandırma İşlemleri Süreç Akış Şeması

Diğer Ödeme İşlemleri Süreç Akış Şeması

Diğer Ödeme İşlemleri Süreç Akış Şeması

Gelen Evrak Kayıt Dağıtım

Giden Evrak Kayıt Dağıtım

Görevden Ayrılma İşlemleri (Emekli-Nakil-İstifa-Ölüm)

İzin İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrenci Belgesi İş Akış Şeması

Öğrenci Yeni Kayıt İş Akış Şeması

Ön Ödeme İşlemleri Süreç Akış Şeması

Personel Giderleri Ek Ders Süreç Akış Şeması

Personel Giderleri Maaş Süreç Akış Şeması

Taşınır Satınalma Yoluyla Giriş İşlemleri Süreç Akış Şeması

Taşınır Satınalma Yoluyla Giriş İşlemleri Zimmet Süreç Akış Şeması

Taşınır Sayım Fazlası İşlemleri Süreç Akış Şeması

Taşınır Sayım İşlemleri Süreç Akış Şeması

Yolluk Ödemeleri Süreç Akış Şeması