ERASMUS

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

LLP-ERASMUS HAKKINDA

1465-1536 yılları arasında yaşamış ve “Deliliğe Övgü” eserinin sahibi olan Hollandalı filozof Erasmus’tan alan program, Erasmus programı üniversitelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin farklı ülkelerin eğitim kurumları arasında karşılıklı değişimini sağlayarak, programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve ortak ölçütler üzerinden değerlendirilmesine katkıda bulunarak, Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmayı amaçlayan bir Avrupa Birliği programıdır. Bu amaç doğrultusunda, Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.  Böylece farklı ülkelerde aynı amaç için çalışan eğitim kurumları arasında işbirliği sağlanmakta, farklı ülkelerin kültürlerinin, dillerinin ve fikirlerinin, eğitim sistemlerinin ve koşulların tanınmasına olanak tanıyarak farklı ülkelerden eğitimcilerin ve öğrencilerin kaynaşmasına, düşünsel açıdan zenginleşmesine ve objektifleşmesine katkıda bulunmaktadır. Erasmus Programı, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeyi ve Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında yer alan Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Ancak Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır.

Detaylı bilgi için; Gazi Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
Öğrenci Staj Hareketliliği
Personel Ders Verme Hareketliliği
Personel Eğitim Alma Hareketliliği

ORTAK ÜNİVERSİTELER

University of J.E. Purkyne in Usti Nad Labem / Çek Cumhuriyeti

Siauliai University / Litvanya

Accademia Belle Arti di Lecce / İtalya 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  (FACULTY OF FINE ARTS)
 Adı-Soyadı (Name/Surname)  Bölüm (Department)  e-Posta (e-mail)
 Öğr. Gör. H. Esra Oskay Malicki   Fakülte Koodinatörü
 (Faculty Coordinator)

 ezraozkay@gmail.com
 esraoskay@gazi.edu.tr

 Öğr. Gör. H. Esra Oskay Malicki    Resim (Dep. of Art)

 ezraozkay@gmail.com
 esraoskay@gazi.edu.tr

 Arş. Gör. Dr. Pelin Öztürk Göçmen  Görsel İletişim Tasarımı (Dept. of Visual Communications Design)

 pgocmen@gazi.edu.tr

  Öğr. Gör. Dr. Naile Salman Çevik  Heykel (Dept. of Sculpture)  nailecevik@gazi.edu.tr
 nailecevik@gazi.edu.tr
  Öğr. Gör. Dr. Mehtap Pazarlıoğlu Bingöl  Temel Sanat Bilimleri (Dept. of Basic Art Sciences)  mehtappazarlioglu@yahoo.com
 mpazarlioglu@gazi.edu.tr
  Öğr. Gör. Kurtuluş Özgen   Fotoğraf ve Video (Dept. of Photography and Video)  kozgen@gazi.edu.tr
 Yrd. Doç. Dr. Ali Akın Akyol  Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Dept. of Conservation and Restoration of Cultural Properties)

 aliakinakyol@gmail.com
 aliakyol@gazi.edu.tr