Bölüm
Unvanı/Adı Soyadı
Görevi
Dekanlık
Prof. Dr. Vildan ÇETİNTAŞ
Fakülte Koordinatörü
     
Heykel
Prof. Dr. Vildan ÇETİNTAŞ
Bölüm Koordinatörü
 
Öğr. Gör. Burçin ÜNAL
Üye
 
Öğr. Gör. Dr. Naile ÇEVİK
Üye
     
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
Bölüm Koordinatörü
 
Öğr. Gör. Deniz HEPDİNÇ HASGÜLER
Üye
 
Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR
Üye
 
Arş. Gör. Berna ÇAĞLAR
Üye
     
Temel Sanat Bilimleri
Doç. Dr. Bülent SALDERAY
Bölüm Koordinatörü
 
Öğr. Gör. Dr.Mehtap BİNGÖL
Üye
 
Öğr. Gör. Umut DEMİREL
Üye
 
Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU
Üye
     
Görsel İletişim Tasarımı
Yrd. Doç. Şansal ERDİNÇ
Bölüm Koordinatörü