FAKÜLTE TANITIM EKİBİ

FAKÜLTE TANITIM EKİBİ

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç. Şansal ERDİNÇ

Resim

Öğr. Gör. Dr. H. Esra OSKAY MALİCKİ

Heykel

Öğr. Gör. Burçin ÜNAL

Temel Sanat Bilimleri

Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR

Görsel İletişim Tasarımı

Uzm. Erhan AYDOĞDU

Fotoğraf ve Video Bölümü

Uzm. Çiğdem KIRSAÇLIOĞLU