GÜADEK

GÜADEK

Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (GÜADEK), 2005 yılından bu yana kalite ve akreditasyon çalışmalarını yürütmektedir. GÜADEK, iç ve dış değerlendirme süreçleri, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları yapmaktadır.

Bu doğrultuda Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yürütülen GÜADEK çalışmalarında; kısa, orta ve uzun vadeli amaçlar, temel ilke ve politikalar, hedef ve öncelikler, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, performans ölçütleri incelenmektedir. Fakültemizin Resim, Görsel İletişim Tasarımı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerini kapsayan Güadek çalışmalarında; memnuniyet anketi, SWOT analizi çalışmaları, öz değerlendirme ve performans gösterge raporları, üniversite genelinde yürütülen ortak çalışma doğrultusunda oluşturulmaktadır. 2008 yılı Öz değerlendirme Raporu ile ilgili detaylı bilgilere, Gazi Üniversitesi web sitesinde bulunan Güadek bağlantısından ulaşılabilir.
http://www.guadek.gazi.edu.tr/Doç. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER
Fakülte Güadek Koordinatörü
Tel: (312) 216 22 00 / 62187
Faks: (312) 425 34 10
E-posta: ssener@gazi.edu.tr

 

 

                             GAZİ ÜNİVERSİTESİ

                             GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

                            GÜADEK KOORDİNATÖRLÜK VE KOMİSYON LİSTESİ

 

Unvanı/Adı-Soyadı

Telefon

E-Posta

Koordinatör

Doç. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER

216 22 00/62187

ssener@gazi.edu.tr

Dekan Yardımcısı

Yrd. Doç. Şansal ERDİNÇ

425 90 93

sansalerdinc@gmail.com

Fakülte Sekreteri

Cumhur ŞEKERCİ

425 17 57

csekerci@gazi.edu.tr

Dış İlişkiler Sorumlusu

Yrd. Doç. Özden PEKTAŞ TURGUT

425 76 75/125

ozdenpektas@hotmail.com

Üye

Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN

425 76 75/115

tanselturkdogan@gmail.com

Üye

Yrd. Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ

425 76 75/125

meldaoncu@gmail.com

Üye

Yrd. Doç. Dr. Bülent SALDERAY

216 22 00/

bsalderay@gmail.com

Öğrenci Temsilcisi

Hüseyin SÜTLÜOĞLU

425 76 75

huseyinsutluoglu@gmail.com

 

RESİM BÖLÜMÜ

 

Unvanı/Adı-Soyadı

Komisyon Sorumlusu

Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN

Üye

Yrd. Doç. Lütfi ÖZDEN

Üye

Arş. Gör. Ramazan CAN

 

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

 

Unvanı/Adı-Soyadı

Komisyon Sorumlusu

Yrd. Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ

Üye

Yrd. Doç. Şansal ERDİNÇ

Üye

Yrd. Doç. Özden PEKTAŞ TURGUT

 

HEYKEL BÖLÜMÜ

 

Unvanı/Adı-Soyadı

Komisyon Sorumlusu

Öğr. Gör. Burçin ÜNAL

Üye

Arş. Gör. Mert BARLAS

Üye

Arş. Gör. D. Tülay ÖZKUL

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ

 

Unvanı/Adı-Soyadı

Komisyon Sorumlusu

Doç. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER

Üye

Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR

Üye

Öğr. Gör. Deniz HEPDİNÇ HASGÜLER

 

TEMEL SANAT BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Unvanı/Adı-Soyadı

Komisyon Sorumlusu

Öğr. Gör. Mehtap BİNGÖL

Üye

Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU

Üye

Arş. Gör. Umut DEMİREL

 

FOTOĞRAF VE VİDEO BÖLÜMÜ

 

Unvanı/Adı-Soyadı

Komisyon Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Dilek OĞUZOĞLU

Üye

Öğr. Gör. Barış KONOR

Üye

Arş. Gör. Z. Merve ŞIVGIN