Duyurular

31 Mayıs 2017 tarihinde saat 15.00’ de yapılan Türk Dili 2, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, İngilizce 2, YÖK 5 (I) dersleri 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi Final Sınavı sırasında, bazı sınav kitapçıklarında basım hataları tespit edildiğinden, hiçbir öğrencimizin mağdur edilmemesi için, sınavın iptaline karar verilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Anılan sınav 8 Haziran 2017 Perşembe günü saat 12.30-13.30 arasında yeniden yapılacaktır (Tıp Fakültesi hariç tüm birimler için). Sınavın başlama saati 12.30’dur. Söz konusu sınavın başka bir dersin sınavı ile çakışması durumunda, çakışan diğer derslerin sınavları ile ilgili  gerekli düzenlemeler birimlerce yapılacak ve en kısa sürede duyurulacaktır. Sınava ilişkin hususlar www.gazi.edu.tr ağ adresinde yayınlanacaktır.