İş Akış Şemaları ile ilgili belgeler  fakültemiz web sitesindeki Hızlı Bağlantılar bölümünde İş Akış Şemaları başlığı altında sunulmuştur.