Duyurular

Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği m. 10/II hükmüne göre: "Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir." Öğrencilerimizin “mazeretli kayıt” talebinde bulunması halinde talepleri Yönetim Kurulu’nda görüşülerek alınacak kararlar en geç 15 Şubat 2018 tarihi mesai bitimine kadar Rektörlüğümüze gönderilecektir. Bu tarihten sonra fakültemize ulaşacak talepler hakkında işlem yapılmayacağı; sürece bağlı olarak mazeretli ders alma/danışman onayları için Öğrenci Bilgi Sisteminin 19 Şubat 2018 tarihinde açılacağı hususu ve gereği öğrencilerimize duyurulur.