Kurullar

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Sıra No

Unvan – Adı-Soyadı

Makam-Unvanı

Atanma Tarihi

Görev Süresi

1

Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER

Dekan

17.10.2016

 

2

Prof. Tansel TÜRKDOĞAN

Resim Bölüm Başkanı

11.08.2016

11.08.2019

3

Prof. Dr. Bekir ESKİCİ

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Blm. Bşk.

18.10.2016

18.10.2019

4

Doç. Dr. Aysun ALTUNÖZ YONUK

Heykel Bölüm Başkanı

11.08.2016

11.08.2019

5

Prof. Dr. Mustafa SEVER

Fotoğraf ve Video Bölüm Başkanı

11.08.2016

11.08.2019

6

Prof.. Çiğdem DEMİR

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

11.08.2016

11.08.2019

7

Doç. Dr. Bülent SALDERAY

Temel Sanat Bilimleri Bölüm Başkanı

11.08.2016

11.08.2019

8

Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU

Profesör Üye Temsilcisi

11.08.2016

11.08.2019

9

Prof. Mehmet YILMAZ

Profesör Üye Temsilcisi

11.08.2016

11.08.2019

10

Doç. Dr. Fulya BAYRAKTAR

Doçent Üye Temsilcisi

11.08.2016

11.08.2019

11

Doç. Deniz ONUR ERMAN

Doçent Üye Temsilcisi

11.08.2016

11.08.2019

12

Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL

Yardımcı Doçent Üye Temsilcisi

11.08.2016

11.08.2019


YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Sıra No

Unvan – Adı-Soyadı

Atanma Tarihi

Görev Süresi

1

Prof. Dr. Y. Selçuk ŞENER

18.10.2016

-

2

Prof. Dr. Mustafa SEVER

11.08.2016

11.08.2019

3

Prof. Tansel TÜRKDOĞAN

11.08.2016

11.08.2019

4

Prof. Mehmet YILMAZ

19.10.2016

19.10.2019

5

Doç. Dr. Fulya BAYRAKTAR

11.08.2016

11.08.2019

6

Doç. Bülent SALDERAY  

11.08.2016

11.08.2019

7

Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL

11.08.2016

11.08.2019


BÖLÜM VE BİLİM DALI BAŞKANLARI
 

Unvan-Ad-Soyad

Bölüm

Atanma Tarihi

Görev Süresi

Prof. Tansel TÜRKDOĞAN

Resim Bölüm Başkanı

11.08.2016

11.08.2019

Doç. Dr. Aysun ALTUNÖZ YONUK

Heykel Bölüm Başkanı

11.08.2016

11.08.2019

Prof. Dr. Bekir ESKİCİ

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Böl. Bşk.

18.10.2016

18.10.2019

Prof. Dr. Mustafa SEVER

Fotoğraf ve Video Bölüm Başkanı

11.08.2016

11.08.2019

Prof. Çiğdem DEMİR

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

11.08.2016

11.08.2019

Doç. Dr. Bülent SALDERAY

Temel Sanat Bilimleri Bölüm Başkanı

11.08.2016

11.08.2019

Doç. Dr. Bülent SALDERAY

Sanat Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

22.08.2016

22.08.2019

Doç. Deniz ONUR ERMAN

Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı Başkanı      

22.08.2016

22.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMİK YÜKSELTME KRİTER KOMİSYONU

1

Prof. Dr. Bekir ESKİCİ

2

Prof. Tansel TÜRKDOĞAN

3

Prof. Dr. Y. Selçuk ŞENER

 

 

 

 

 

 

 

BAP UZMANLAR GRUBU

  1

Prof. Dr. Bekir ESKİCİ

2

Prof. Tansel TÜRKDOĞAN

3

Prof. Dr. Y. Selçuk ŞENER

4

Prof. Dr. Mustafa SEVER

5

Prof. Çiğdem DEMİR

6

Doç. Dr. Bülent Ecevit SALDERAY

 

YAYIN KOMİSYONU

1

Prof. Tansel TÜRKDOĞAN

2

Prof. Dr. Y. Selçuk ŞENER

3

Prof. Dr. Mustafa SEVER

4

Prof. Çiğdem DEMİR

5

Doç. Muna SİLAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİVERSİTE SENATO TEMSİLCİSİ

Atanma Tarihi

Görev Süresi

Prof. Dr. Bekir ESKİCİ

19.10.2016

19.10.2019

 

 

 

 

FAKÜLTE TANITIM EKİBİ

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç. Şansal ERDİNÇ

Resim

Öğr. Gör. Dr. H. Esra OSKAY MALİCKİ

Heykel

Öğr. Gör. Burçin ÜNAL

Temel Sanat Bilimleri

Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR

Görsel İletişim Tasarımı

Uzm. Erhan AYDOĞDU

Fotoğraf ve Video Bölümü

Uzm. Çiğdem KIRSAÇLIOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Öğr. Gör. Dr. H.Esra OSKAY MALİCKİ

Fakülte Koordinatörü - Resim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Mehtap BİNGÖL

Temel Sanat Bilimleri Bölümü

Öğr. Gör. H. Kurtuluş ÖZGEN

Fotoğraf ve Video Bölümü

Arş. Gör. Dr. Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Naile ÇEVİK

Heykel Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARABİ PROGRAMI TEMSİLCİLERİ 

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Aysun ALTUNÖZ

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Prof. Çiğdem DEMİR

Kültür Varl. Kor. Onr. Bölümü

Doç. Muna Silav

Heykel Bölümü

Öğr. Gör. Burçin ÜNAL

Temel Sanat Bilimleri Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Mehtap BİNGÖL

Fotoğraf ve Video Bölümü

Öğr. Gör. Barış KONOR

Resim Bölümü

Öğr. Gör. Dr. H. Esra OSKAY MALİCKİ

 

MEVLANA PROGRAMI TEMSİLCİLERİ

Fakülte Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Naile ÇEVİK

Resim Bölümü

Öğr. Gör. Dr. H. Esra OSKAY MALİCKİ

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Yrd. Doç. Şansal ERDİNÇ

Heykel Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Naile ÇEVİK

Temel Sanat Bilimleri Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Mehtap BİNGÖL

Fotoğraf ve Video Bölümü

Öğr. Gör. Barış KONOR

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR

 

AKTS KOORDİNATÖRLERİ

Fakülte Koordinatörü

Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ

Resim Bölümü

Öğr. Gör. Dr. H.Esra OSKAY MALİCKİ

Heykel

Öğr. Gör. Burçin ÜNAL

Temel Sanat Bilimleri

Doç. Deniz Onur ERMAN

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Öğr. Gör. Deniz Hepdinç HASGÜLER

Fotoğraf ve Video Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Özcan DEMİR

Görsel İletişim Tasarımı

Okt. Dilek EVİRGEN

 

 

 

 

SÜREKLİ EĞ. UYG. VE ARŞ. DANIŞ. KRL. ÜYESİ

Doç. Dr. Bülent Ecevit SALDERAY

BOLOGNA KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Dr. Özcan DEMİR

 

 

 

 

GÜADEK KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER

Resim Bölümü

Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN

Koms. Bşk.

Resim Bölümü

Arş. Gör. Ramazan CAN

Üye

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Okutman Dilek EVİRGEN

Koms. Bşk.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Yrd. Doç. Şansal ERDİNÇ

Üye

Heykel Bölümü

Öğr. Gör. Burçin ÜNAL

Koms. Bşk.

Heykel Bölümü

Arş. Gör. Mert BARLAS

Üye

Heykel Bölümü

Arş. Gör. D. Tülay ÖZKUL

Üye

Kültür Varl. Kor. Onr. Bölümü

Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER

Koms. Bşk.

Kültür Varl. Kor. Onr. Bölümü

Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR

Üye

Kültür Varl. Kor. Onr. Bölümü

Öğr. Gör. Deniz HEPDİNÇ HASGÜLER

Üye

Temel Sanat Bilimleri Bölümü

Öğr. Gör. Mehtap BİNGÖL

Koms. Bşk.

Temel Sanat Bilimleri Bölümü

Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU

Üye

Temel Sanat Bilimleri Bölümü

Öğr. Gör. Umut DEMİREL

Üye

Fotoğraf ve Video Bölümü

Öğr. Gör. Barış KONOR

Koms. Bşk.

Fotoğraf ve Video Bölümü

Arş. Gör. Behnan Giray SELÇUK

Üye

 

Fakülte Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyeleri

Unvan

Adı-Soyadı

Prof.

Tansel TÜRKDOĞAN

Prof. Dr.

Bekir ESKİCİ

Yrd. Doç. Dr.

Ali Akın AKYOL

Bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyeleri

Bölüm

Adı-Soyadı

Resim

Prof. Tansel TÜRKDOĞAN

Resim

Prof. Mehmet YILMAZ

Resim

Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ

Kültür Varl. Kor. Onr. Bölümü

Prof. Dr. Bekir ESKİCİ

Kültür Varl. Kor. Onr. Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL

Kültür Varl. Kor. Onr. Bölümü

Berna ÇAĞLAR ERYURT

Heykel

Doç. Dr. Aysun ALTUNÖZ YONUK

Heykel

Öğr. Gör. Dr. Naile ÇEVİK

Heykel

Öğr. Gör. Burçin ÜNAL

Görsel İletişim Tasarımı

Prof. Çiğdem DEMİR

Görsel İletişim Tasarımı

Yrd. Doç. Şansal ERDİNÇ

Görsel İletişim Tasarımı

Arş. Gör. Dr. Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN

Fotoğraf ve Video

Prof. Dr. Mustaf SEVER

Fotoğraf ve Video

Öğr. Gör. Dr. Özcan DEMİR

Fotoğraf ve Video

Öğr. Gör. Barış KONOR

Temel Sanat Bilimleri

Doç. Dr. Bülent SALDERAY

Temel Sanat Bilimleri

Öğr. Gör. Dr. Mehtap BİNGÖL

Temel Sanat Bilimleri

Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZİ HABER DERGİSİ BÖLÜM SORUMLULARI

Bölüm

Adı-Soyadı

Resim

Öğr.Gör.Dr. H. Esra OSKAY MALİCKİ

Resim

Arş. Gör. Ramazan CAN

Kültür Varl. Kor. Onr. Bölümü

Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR

Kültür Varl. Kor. Onr. Bölümü

Öğr. Gör. Deniz HEPDİNÇ HASGÜLER

Heykel

Öğr. Gör. Dr. Naile ÇEVİK

Heykel

Arş. Gör. Tülay ÖZKUL

Görsel İletişim Tasarımı

Arş. Gör. Serra ERDEM

Görsel İletişim Tasarımı

Uzman Erhan AYDOĞDU

Fotoğraf ve Video

Okutman Özlem KAVUKÇU

Fotoğraf ve Video

Uzman Çiğdem KIRSAÇLIOĞLU

Temel Sanat Bilimleri

Arş. Gör. Zeliha KAYAHAN

Temel Sanat Bilimleri

Arş. Gör. Özge ARSLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALİTE GÜVENCE VE DERECELENDİRME KOMİSYONU

Görevi

Unvanı, Adı, Soyadı

Sorumlu Dekan / Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Hatice TOZUN

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL

Fakülte Sekreteri

Müslüm GÖKÇEK

Veri Derleme Sorumlusu

Arş. Gör. Döndü Tülay ÖZKUL

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL

Resim Bölümü

Prof. Mehmet YILMAZ

Temel Sanat Bilimleri Bölümü

Doç. Dr. Bülent SALDERAY

Heykel Bölümü

Arş. Gör. Döndü Tülay ÖZKUL

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Yrd. Doç. Şansal ERDİNÇ

Fotoğraf ve Video Bölümü

Uzm. Alper ÇETİNTAŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜLTÜR VE SANAT DANIŞMA KURULU

Bölüm

Unvan

Adı ve Soyadı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

Ali Akın AKYOL

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Arş. Gör.

Berna ÇAĞLAR ERYURT

Resim Bölümü

Prof.

Mehmet YILMAZ

Resim Bölümü

Öğr. Gör.

H. Esra OSKAY MALİCKİ

Heykel Bölümü

Doç. Dr

Aysun ALTUNÖZ YONUK

Heykel Bölümü

Öğr. Gör.

Naile ÇEVİK

Fotoğraf ve Video Bölümü

Prof. Dr.

Mustafa SEVER

Fotoğraf ve Video Bölümü

Öğr. Gör.

Barış KONOR

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Yrd. Doç.

Şansal ERDİNÇ

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Arş. Gör.

Serra ERDEM

Temel Sanat Bilimleri Bölümü

Öğr. Gör.

Mehtap BİNGÖL

Temel Sanat Bilimleri Bölümü

Arş Gör.

Zeliha KAYAHAN