Kurullar ve Komisyonlar
Fakülte Kurulu Üyeleri
Sıra No
Unvan – Adı-Soyadı
Makam-Unvanı
Atanma Tarihi
Görev Süresi
1
Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER
Dekan
03.03.2017
03.03.2020
2
Prof. Tansel TÜRKDOĞAN
Resim Bölüm Başkanı
11.08.2016
11.08.2019
3
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı
18.10.2016
18.10.2019
4
Doç. Kağan OLGUNTÜRK
Fotoğraf ve Video Bölüm Başkanı
01.03.2018
01.03.2021
5
Doç. Dr. Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı
11.12.2017
11.12.2020
6
Doç. Dr. Naile Çevik
Heykel Bölüm Başkanı
19.04.2018
19.04.2021
7
Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR
Temel Sanat Bilimleri Bölüm Başkanı
24.08.2017
24.08.2020
8
Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU
Profesör Üye Temsilcisi
11.08.2016
11.08.2019
9
Prof. Mehmet YILMAZ
Profesör Üye Temsilcisi
11.08.2016
11.08.2019
10 Prof. Çiğdem DEMİR Profesör Üye Temsilcisi 11.12.2017 11.12.2020
11
Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ
Doçent Üye Temsilcisi
24.10.2017
24.10.2020
12
Doç. Deniz ONUR ERMAN
Doçent Üye Temsilcisi
11.08.2016
11.08.2019
13
Dr. Öğr. Üyesi Şansal ERDİNÇ
Doktor Öğretim Üyesi Üye Temsilcisi
11.04.2018
11.04.2021

 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Sıra No
Unvan – Adı-Soyadı
Atanma Tarihi
Görev Süresi
1
Prof. Dr. Y. Selçuk ŞENER
03.03.2017
03.03.2020
2
Prof. Dr. Mustafa SEVER
11.08.2016
11.08.2019
3
Prof. Tansel TÜRKDOĞAN
11.08.2016
11.08.2019
4
Prof. Mehmet YILMAZ
19.10.2016
19.10.2019
5
Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR
11.08.2016
11.08.2019
6
Doç. Bülent SALDERAY  
11.08.2016
11.08.2019
7
Dr. Öğr. Üyesi Şansal ERDİNÇ
11.04.2018
11.04.2021

 

Bölüm Ve Bilim Dalı Başkanları
Unvan-Ad-Soyad
Bölüm
Atanma Tarihi
Görev Süresi
Prof. Tansel TÜRKDOĞAN
Resim Bölüm Başkanı
11.08.2016
11.08.2019
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı
18.10.2016
18.10.2019
Doç. Kağan OLGUNTÜRK
Fotoğraf ve Video Bölüm Başkanı
01.03.2018 01.03.2021
Doç. Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı
12.11.2017
11.08.2019
Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR
Temel Sanat Bilimleri Bölüm Başkanı
24.08.2017
24.08.2020
Doç. Dr. Naile Çevik
Heykel Bölüm Başkanı
19.04.2018
19.04.2021
Doç. Dr. Fulya Bayraktar
Sanat Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
07.09.2017
24.08.2020
Doç. Dr. Mehtap BİNGÖL
Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı Başkanı      
18.09.2017
18.08.2020

 

Akademik Yükseltme Kriter Komisyonu
1
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ             (Başkan)
2
Prof. Tansel TÜRKDOĞAN     (Üye)
3
Prof. Dr. Y. Selçuk ŞENER      (Üye)

 

BAP Uzmanlar Grubu
1
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
2
Prof. Tansel TÜRKDOĞAN
3
Prof. Dr. Y. Selçuk ŞENER Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR
4
Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR
5
Doç. Kağan OLGUNTÜRK
6
Doç. Dr. Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN
7
Doç. Dr. Aysun ALTUNÖZ

 

Yayın Komisyonu
1
Prof. Tansel TÜRKDOĞAN
2
Prof. Dr. Y. Selçuk ŞENER
3
Prof. Dr. Mustafa SEVER
4
Prof. Çiğdem DEMİR
5
Doç. Muna SİLAV

 

Üniversite Senato Temsilcisi
Atanma Tarihi
Görev Süresi
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
19.10.2016
19.10.2019

 

Fakülte Tanıtım Ekibi
Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Şansal ERDİNÇ
Resim
Öğr. Gör. Dr. H. Esra OSKAY MALİCKİ
Heykel
Öğr. Gör. Atanas KARAÇOBAN
Temel Sanat Bilimleri
Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR
Görsel İletişim Tasarımı
Arş. Gör. Dr. Serra ERDEM
Fotoğraf ve Video Bölümü
Öğr. Gör. Çiğdem KIRSAÇLIOĞLU

 

Erasmus Koordinatörlükleri
Öğr. Gör. Dr. H.Esra OSKAY MALİCKİ
Fakülte Koordinatörü - Resim Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi. Ali Akın AKYOL
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap BİNGÖL
Temel Sanat Bilimleri Bölümü
Öğr. Gör. H. Kurtuluş ÖZGEN
Fotoğraf ve Video Bölümü
Doç. Dr. Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Naile ÇEVİK
Heykel Bölümü

 

Farabi Programı Temsilcileri 
Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Aysun ALTUNÖZ
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Prof. Çiğdem DEMİR
Kültür Varlıklarını Koruma ve  Onarım Bölümü
Doç. Muna Silav
Heykel Bölümü
Öğr. Gör. Burçin ÜNAL
Temel Sanat Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Mehtap BİNGÖL
Fotoğraf ve Video Bölümü
Öğr. Gör. Barış KONOR
Resim Bölümü
Öğr. Gör. Dr. H. Esra OSKAY MALİCKİ

 

Mevlana Programı Temsilcileri
Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Naile ÇEVİK
Resim Bölümü
Öğr. Gör. Dr. H. Esra OSKAY MALİCKİ
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şansal ERDİNÇ
Heykel Bölümü
Öğr. Gör. Atanas KARAÇOBAN
Temel Sanat Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Mehtap BİNGÖL
Fotoğraf ve Video Bölümü
Öğr. Gör. Barış KONOR
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR

 

Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Danışma Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Bülent Ecevit SALDERAY
Bologna Koordinatörü
 
Kariyer Temsilcisi (05/04/2017-E.51228)
Doç. Muna SİLAV

 

Akts Koordinatörleri
Fakülte Koordinatörü
Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ
Resim Bölümü
Öğr. Gör. Dr. H.Esra OSKAY MALİCKİ
Heykel
Öğr. Gör. Burçin ÜNAL
Temel Sanat Bilimleri
 
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Öğr. Gör. Deniz Hepdinç HASGÜLER
Fotoğraf ve Video Bölümü
 
Görsel İletişim Tasarımı
Öğr. Gör. Dilek EVİRGEN

 

Güadek Koordinatörlükleri
Fakülte Koordinatörü
Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER
Resim Bölümü
Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN
Komisyon Başkanı
Resim Bölümü
Arş. Gör. Ramazan CAN
Üye
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Öğr. Gör. Dilek EVİRGEN
Komisyon Başkanı
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şansal ERDİNÇ
Üye
Heykel Bölümü
Öğr. Gör. Burçin ÜNAL
Komisyon Başkanı
Heykel Bölümü
Arş. Gör. Mert BARLAS
Üye
Heykel Bölümü
Arş. Gör. D. Tülay ÖZKUL
Üye
Kültür Varlıklarını Koruma ve  Onarım Bölümü
Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER
Komisyon Başkanı
Kültür Varlıklarını Koruma ve  Onarım Bölümü
Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR
Üye
Kültür Varlıklarını Koruma ve  Onarım Bölümü
Öğr. Gör. Deniz HEPDİNÇ HASGÜLER
Üye
Temel Sanat Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. Mehtap BİNGÖL
Komisyon Başkanı
Temel Sanat Bilimleri Bölümü
Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU
Üye
Temel Sanat Bilimleri Bölümü
Öğr. Gör. Umut DEMİREL
Üye
Fotoğraf ve Video Bölümü
Öğr. Gör. Barış KONOR
Komisyon Başkanı
Fotoğraf ve Video Bölümü
Arş. Gör. Behnan Giray SELÇUK
Üye

 

Fakülte Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyeleri
Unvan
Adı-Soyadı
Prof.
Tansel TÜRKDOĞAN
Prof. Dr.
Bekir ESKİCİ
Dr. Öğr. Üyesi
Ali Akın AKYOL
Bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyeleri
Bölüm
Adı-Soyadı
Resim
Prof. Tansel TÜRKDOĞAN
Resim
Prof. Mehmet YILMAZ
Resim
Doç. Melda ÖNCÜ YILDIZ
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Prof. Dr. Bekir ESKİCİ
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Doç. Dr. Ali Akın AKYOL
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Arş. Gör. Berna ÇAĞLAR ERYURT
Heykel
Doç. Dr. Aysun ALTUNÖZ YONUK
Heykel
Doç. Dr. Naile ÇEVİK
Heykel
Öğr. Gör. Burçin ÜNAL
Görsel İletişim Tasarımı
Prof. Çiğdem DEMİR
Görsel İletişim Tasarımı
Doç. Dr. Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN
Görsel İletişim Tasarımı
Dr. Öğr. Üyesi Şansal ERDİNÇ
Fotoğraf ve Video
Prof. Dr. Mustaf SEVER
Fotoğraf ve Video
Öğr. Gör. Barış KONOR
Temel Sanat Bilimleri
Doç. Dr. Bülent SALDERAY
Temel Sanat Bilimleri
Doç. Dr. Mehtap BİNGÖL
Temel Sanat Bilimleri
Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU

 

Gazi Haber Dergisi Bölüm Sorumluları
Bölüm
Adı-Soyadı
Resim
Öğr. Gör. Dr. H. Esra OSKAY MALİCKİ
Resim
Arş. Gör. Ramazan CAN
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Öğr. Gör. Serap ÖZDEMİR
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Öğr. Gör. Deniz HEPDİNÇ HASGÜLER
Heykel
Doç. Dr. Naile ÇEVİK
Heykel
Arş. Gör. Tülay ÖZKUL
Görsel İletişim Tasarımı
Arş. Gör. Dr. Serra ERDEM
Görsel İletişim Tasarımı
Öğr. Gör. Dilek EVİRGEN
Fotoğraf ve Video
Öğr. Gör. Özlem KAVUKÇU
Fotoğraf ve Video
Öğr. Gör. Çiğdem KIRSAÇLIOĞLU
Temel Sanat Bilimleri
Arş. Gör. Dr. Zeliha KAYAHAN
Temel Sanat Bilimleri
Arş. Gör. Özge ARSLAN

 

Kalite Güvence Ve Derecelendirme Komisyonu
Görevi 
Unvanı, Adı, Soyadı
Sorumlu Dekan / Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi. Hatice TOZUN
Fakülte Koordinatörü
Doç. Dr. Ali Akın AKYOL
Fakülte Sekreteri
Müslüm GÖKÇEK
Veri Derleme Sorumlusu
Arş. Gör. Tülay ÖZKUL
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Doç. Dr. Ali Akın AKYOL
Resim Bölümü
Prof. Mehmet YILMAZ
Temel Sanat Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Bülent SALDERAY
Heykel Bölümü
Arş. Gör. Tülay ÖZKUL
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Şansal ERDİNÇ
Fotoğraf ve Video Bölümü
Öğr. Gör. Çiğdem KIRSAÇLIOĞLU

 

Kültür Ve Sanat Danışma Kurulu
Bölüm
Unvan
Adı ve Soyadı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Doçent
Ali Akın AKYOL
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Arş. Gör.
Berna ÇAĞLAR ERYURT
Resim Bölümü
Prof.
Mehmet YILMAZ
Resim Bölümü
Öğr. Gör.
H. Esra OSKAY MALİCKİ
Heykel Bölümü
Doçent
Naile ÇEVİK
Heykel Bölümü
Arş. Gör.
Mert BARLAS
Fotoğraf ve Video Bölümü
Prof. Dr.
Mustafa SEVER
Fotoğraf ve Video Bölümü
Öğr. Gör.
Barış KONOR
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi
Şansal ERDİNÇ
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Arş. Gör. Dr.
Serra ERDEM
Temel Sanat Bilimleri Bölümü
Doçent
Mehtap BİNGÖL
Temel Sanat Bilimleri Bölümü
Arş Gör. Dr.
Zeliha KAYAHAN