MEVLANA

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

Detaylı bilgi için; https://mevlana.yok.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

 Personel Ders Verme Hareketliliği

 

ORTAK ÜNİVERSİTELER

Buketov Karaganda Devlet Üniversitesi- Kazakistan

Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi- Azerbaycan

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi- Kırgızistan

Azerbaycan Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi

Kırgızistan Millet Ressamlık Akademisi

 

 

FAKÜLTE MEVLANA KOORDİNATÖRÜ

Yrd. Doç. Dr. Aysun Altunöz YONUK /aysun.altunozyonuk@gmail.com; ayonuk@gazi.edu.tr

 

MEVLANA BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ
 

 Resim

 Yrd. Doç. Lütfi Özden

 lütfiozden@gmail.com

 Görsel İletişim Tasarımı

 Yrd. Doç. Melda Öncü Yıldız

 m.oncu@gazi.edu.tr 

 Heykel

 Öğr. Gör. Dr. Naile Salman Çevik

 nailecevik@gazi.edu.tr

 Temel Sanat Bilimleri

 Öğr. Gör. Dr. Mehtap Pazarlıoğlu Bingöl

 mehtappazarlioglu@yahoo.com

 Fotoğraf ve Video

 Öğr. Gör. Barış Konor

bariskonor@gazi.edu.tr; bariskonor@gmail.com

 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Öğr. Gör. Serap Özdemir

 serapozdemir@gazi.edu.tr