Duyurular

Üniversitemiz Senatosunun 01.06.2017 tarih ve 08 sayılı toplantısında almış olduğu Gazi Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi kapsamında yurtiçi-yurtdışı- görevlendirme-başvuru dilekçesi ekte gönderilmekte olup, yeni görevlendirme talepleri ekteki form ile yapılacaktır.

Yurtiçi - Yurtdışı Görevlendirme Formu